хірургічний зал.pptx

У хірургічному залі зімітована віртуальна операційна, де проводиться вивчення принципів роботи операційної та передопераційної кімнат, з подальшою можливість відпрацювання навиків обробки рук хірурга, одягання стерильного халату та рукавичок, обробка та обкладання операційного поля. Кожний студент має можливість провести обробку рук під проточною водою з послідуючою поетапною підготовкою рук з використанням різних антисептиків, одягнути стерильну одежу хірурга та провести обробку операційного поля різноманітних анатомічних ділянок з обкладанням оперполя пеленками та простинями. Для студентів та лікарів-інтернів з курсу травматології кімната містить різноманітні реалістині кістки тіла людини з імпровізованими різними варіантами переломів на різних сегментах. Наявний хірургічний та травматологічний інструментарій дозволяє виконувати накладання апарату зовнішньої фіксації та металоостеосинтезу. Алгоритм накладання скелетного витягу відпрацьовується аналогічно роботи в клініці.