На базі центру симуляційного навчання ДВНЗ “ТДМУ імені І.Я. Горбачевського МОЗ України” утворенні практично-орієнтовані кімнати. Навчанню допомагають налагоджений двосторонній голосовий та відозв’язок між тематичними кімнатами та дебрифінг-залами. У навчальних кімнатах центру симуляційного навчання, проводяться практичні заняття з клінічних дисциплін кафедри:

Ø загальної хірургії;

Ø травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією;

Ø акушерства та гінекології № 1;

Ø акушерства та гінекології № 2;

Ø акушерства та гінекології ННІ ПО;

Ø медицини катастроф та військової медицини;

Ø терапії та сімейної медицини ННІ ПО;

Ø педіатрії № 2;

Ø дитячих хвороб з дитячою хірургією;

Ø педіатрії ННІ ПО;

Ø пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії;

Ø оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії.

Студенти мають змогу безліч разів відпрацьовувати практичну навичку, відпрацювання сценаріїв згідно теми заняття, навчання роботи в команді. Наявність дебрифінг-залів дозволяє переглядати і аналізувати відеозаписи дій команди при відпрацюванні сценарію, звертаючи увагу не лише на техніку виконання, а й на різні моменти, пов’язані з не технічними навичками – комунікацією і взаємодією у команді, процесом прийняття рішень, роллю лідера, розподілом завдань, ефективністю використання усіх членів команди та ін.